Revsnes

Vi har sterk dugnadsånd, godt samhold, mange tilreisende med fritidseiendommer, aktivt bygdelag, pakkhus som samlingspunkt, åpen hytte, flytebrygge, turterreng

Sjøhus og båter ved land - Klikk for stort bilde

Hvem bor her?

Vi har 5 innbyggere, 9 boliger og 3 fritidsboliger

Hva har vi?

  • Kai
  • Snøscooterløype
  • Ikke mobildekning eller bredbånd.
    Avtale med Telenor om etablering av mobildekning. Ferdigstilles innen utgangen av 2023.

Offentlig kommunikasjon

  • Båt med 5 avganger per uke

Tomteareal

Vi har 2 byggeklare tomter for fritidsboliger og 1 til annen næring.

Hva sier arealplanen?

Arealer til spredt bebyggelse.

Hvilke muligheter ser vi?

Turisme

Lag og foreninger