Skaidiområdet – med Áisaroaivi og Repparfjorddalen

Vi er midt i mellom, med alpinbakke, hotell, kro, bensinstasjon, butikk, hytteby, caravanpark og Skaidi Extreme

Flyfoto med hotell, veikryss og bygninger i skog - Klikk for stort bilde

Hvem bor her?

Vi har ca. 45 innbyggere, 44 boliger og 648 fritidsboliger.

Hvem jobber her?

Turisme, kafé, butikk, transport, scooter/atv, alpinbakken, golfbane og laksefiske.
Det er 171 arbeidsplasser. 14 foretak registrert i Brønnøysundregisteret.

Hva har vi?

 • Alpinbakke
 • Hotell
 • Kro
 • Bensinstasjon
 • Butikk
 • Hytteby
 • Caravanpark
 • Returstasjon
 • Kommunale boliger
 • Stabbursdalen nasjonalpark
 • Mobildekning og fiberbredbånd

Offentlig kommunikasjon

Buss med 30 avganger per uke

Tomteareal

Vi har 14 boligtomter og 63 fritidsboligtomter som ikke er byggeklare

Hva sier arealplanen?

Arealer til fritidsbebyggelse, spredt bebyggelse, boliger ​

Landbruk

Sau

Hvilke muligheter ser vi?

Potensial for reisemålsutvikling/turisme, ny flyplass, økt servicetilbud for hytteeiere, kommunikasjonsknutepunkt for busser, kurs/konferanse, samarbeid, uutnyttet potensiale som bo- og rekreasjonssted.