Skippernes

Vi har grillhytte åpen for alle, gode turforhold – god havn, rik fjord – lang og dyp med mye liv, godt sosialt samhold.

Hvem bor her?

Vi har 2 innbyggere, 3 boliger og 10 fritidsboliger

Hvem jobber her?

Vi har oppdrett.

Hva har vi?

  • Snøscooterløyper
  • Kai
  • Ikke mobildekning eller bredbånd

Offentlig kommunikasjon

  • Båt med 4 anløp per uke

Tomteareal

Vi har 5 byggeklare tomter for fritidsboliger.

Hva sier arealplanen?

Arealer til spredt begyggelse.

Hvilke muligheter ser vi?

Hageparsell er en mulighet da det er gode forhold for det her. Vi har laget vei gjennom hele fjorden, men mangler veigrus for å få veien god å ta seg frem på.

Klubben er full av spor etter 2 verdenskrig og disse bør merkes og opplyses om da det er viktig historie for ettertiden.

Lag og foreninger