Slettnes – med Fella

Vi har helleristningene, tufter og turisme, kirke, samfunnshus, samhold i bygda og god kai. Bygdelaget driver med guiding.

Hvem bor her?

Vi har 24 boliger og 11 fritidsboliger

Hvem jobber her?

Vi har oppdrett.

Hva har vi?

  • Kai
  • Vei
  • Mobildekning

Offentlig kommunikasjon

  • Båt med 4 anløp per uke

Tomteareal

Vi har 10 byggeklare tomter for fritidsboliger.

Hva sier arealplanen?

Arealer til spredt bebyggelse.

Hvilke muligheter ser vi?

Oppdrett vil kunne gi økt passasjer og godstrafikk over kai. Mer samarbeid mellom de andre bygdene på Sørøya

Lag og foreninger