Stallogargo – med Hanselva, Sjåholmen og Storbukt

Nærhet til natur og friluftsliv, både på land og til sjøs, samhold, gode oppvekstvilkår for barn, egne tradisjoner og kultur​.

Bygd ved kystlinje langs landevei - Klikk for stort bilde 

Hvem bor her?

Vi er ca. 137 innbyggere, 87 boliger og 60 fritidsboliger.

Hvem jobber her?

Vi har fiskeoppdrett.

Hva har vi?

  • Stallogargo skole med grendehus
  • Mobildekning og fiberbredbånd

Offentlig kommunikasjon

Buss med 10 avganger per uke

Tomteareal

Vi har 3 byggeklare tomter for fritidshus.
I tillegg har vi 6 boligtomter og 3 tomter for fritidshus som ikke er byggeklare

Hva sier arealplanen?

Bolig, fritidsbebyggelse, næring/industri​. 
Til landbruk kan arealer på oversiden av bebyggelsen kan være en del av framtidig drift, og Storbukt.​

Hvilke muligheter ser vi?

Stimulere til innflytting, infrastruktur må ivaretas, snørydding, – høy gjennomsnittsalder, få barnefamilier