Jobbe og bo i Hammerfest

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!

Hammerfest ligger i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms
Her får du nedskriving av studielån med inntil kr. 25 000 per år

Hvorfor er det godt å bo i Hammerfest?


Hammerfest er en kommune i vekst og utvikling, både når det gjelder økning i befolkningstallet og i arbeidslivet. Økningen skyldes blant annet økt aktivitet innen petroleumsvirksomheten og tilknyttede fagområder og støttefunksjoner. Hammerfest er også vertskommune for sykehus, har daglige hurtigruteanløp og har kortbaneflyplass.
UiT Norges arktiske universitet har avdeling for helsefag her i byen.

Andre fordeler med å bo i Hammerfest

  • Nyrenoverte skoler
  • Full barnehagedekning
  • Aktivt idrettsmiljø
  • Aktivt kulturliv – Arktisk kultursenter med kulturskole, kino mm.
  • Vakker natur med plass for friluftsliv, jakt og fisk