Jobbe og bo i Hammerfest

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!

Hammerfest ligger i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms.
Her får du:

 • Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr
 • Gratis barnehageplass fra 1. august 2023 (3 000 kr per mnd. per barn)
 • Slettet 20 prosent av studielånet ditt (opptil 30 000 kr) per år
  Grunnskolelære får slettet ytterligere 20 000 kr av studielånet per år
 • Gratis SFO for alle førsteklassinger
 • Gratis SFO 1. – 4. klasse på distriktsskolene
  (Kvalsund, Kokelv, Forsøl og Akkarfjord)

Hvorfor er det godt å bo i Hammerfest?


Hammerfest er en kommune i vekst og utvikling, både når det gjelder økning i befolkningstallet og i arbeidslivet. Økningen skyldes blant annet økt aktivitet innen petroleumsvirksomheten og tilknyttede fagområder og støttefunksjoner. Hammerfest er også vertskommune for sykehus, har daglige hurtigruteanløp og har kortbaneflyplass.
UiT Norges arktiske universitet har avdeling for helsefag her i byen.

Andre fordeler med å bo i Hammerfest

 • Nyrenoverte skoler
 • Full barnehagedekning
 • Aktivt idrettsmiljø
 • Aktivt kulturliv – Arktisk kultursenter med kulturskole, kino mm.
 • Vakker natur med plass for friluftsliv, jakt og fisk