Filtyper

Er du usikker på hvilken filtype du trenger?
Følg denne guiden:

PDF

PDF (Portable Document Format) er et plattformuavhengig, åpent filformat som er utviklet av Adobe spesielt for dokumentutveksling. Filformatet er nå en ISO standard. Filene kan vises på datamaskiner, mobiler og nettbrett med ulik oppløsning uten tap av kvalitet. Det er en rekke program som kan vise innhold lagret som PDF. Mest kjent er Adobe Acrobat og nettlesere som Safari, Firefox og Chrome. Du kan skrive ut PDF-filer på alle typer skrivere. En PDF-fil inneholder vektorgrafikk, bilder, tekst og skrifter. PDF er vanligvis betraktet som et sluttformat som ikke skal bearbeides videre.

PDF – profesjonell bruk

PDF-filer benyttes også som et logo og billed-fil format. PDF-filer kan plasseres inn på tekstsider i profesjonelle sideredigeringssverktøy som Adobe InDesign. Billedbehandlingsverktøy som Adobe Photoshop kan lese PDF filer og konvertere dem til bilder med fast oppløsning. Tegneprogram som Adobe Illustrator kan åpne PDF-filer, slik at filene kan redigeres. 
PDF støtter både CMYK og RGB format. PDF-filer har også støtte for koding for universell utforming. 

PNG

PNG-filer er billed-filer som komprimeres uten tap av informasjon.  
PNG er spesielt mye brukt som filformat for logoer på nett. PNG har god støtte for transparente områder, og kan brukes på en farget bakgrunn. Bruksområder: WEB, Word-filer og PowerPoint

JPG

JPG er et billedformat som er komprimert destruktivt. Det er effektivt 
og lager små filer. Jpg-filer er spesielt mye brukt som filformat for bilder på nettet og som filformat til elektroniske dokumenter. Hvis filen åpnes, endres og lagres mange ganger, vil innholdet endre seg. 

Bruksområder: PC og Mac, internt og profesjonelt bruk f.eks.: 
Web-bilder, bilder til Word og PowerPoint

EPS 

EPS-formatet er et profesjonelt filformat som var mye brukt tidligere. 
En EPS-fil er et PostScript program som også inneholder en visningsramme i en gitt størrelse. PostScript-filer kan inneholde vektorgrafikk, tekst og bilder. EPS støtter ikke gjennomsiktighet. EPS-filer kan også inneholde en visningsfil av innholdet, tilpasset Mac eller PC. Du trenger spesiell programvare for å bruke eller åpne filer i dette filformatet. Inneholder EPS- filen ikke visningskopi, må den skrives ut for å vise innholdet. EPS-filer kan konverteres til PDF-filer med Adobe Distiller.

Bruksområder: PC og Mac – underlagsfiler til bruk på annonser, brosjyrer, flyvere, visittkort, plakater, profilartikler (give-aways), roll-ups, skilt, etc.

Av sikkerhetsmessige grunner sluttet Microsoft Office å støtte bruk av EPS- filer i 2017. Alle EPS-filer inneholder programkode – og kan infiseres til å være skadelige for PC-er. EPS-formatet er utdøende.

TIF/TIFF

TIF-format er et billedformat som ikke er pakket destruktivt. Filene er gjerne store - og det finnes et utall av variasjoner av filformatet. Formatet brukes av profesjonelle fotografer som ikke vil ha tap av informasjon i bildene. Formatet brukes mye i sammenheng med trykksaker og elektronisk lagrede dokumenter. 

Bruksområder: PC og Mac – profesjonelt bruk f.eks.: bilder som skal trykkes.

INDD – for profesjonell redigering av sider

INDD-formatet (InDesign Document) er et filformat som brukes av Adobe InDesign. Programmet åpner og redigerer INDD-filer. Filformatet endrer seg ved hver ny versjon av InDesign (årlig).

Bruksområder: PC og Mac, profesjonell bruk for trykksaker f.eks.: Originaler til annonser, brosjyrer, plakater, visittkort, konvolutter og brevark.