Administrasjonsmateriell

Hovedlogoen skal plasseres godt synlig, øverst til venstre, i alt formelt administrasjonsmateriell.
Det er utarbeidet fastsatte maler for brevark, konvolutter og visittkort.

Brevark

HK_brevark_mal.docx

Konvolutter

Konvoluttmalen følger postens retningslinjer. Hovedlogoen skal alltid benyttes og plasseres øverst i venstre hjørne. 

HK_konvolutt mal C4_uten vindu (PDF, 79 kB)
HK_konvolutt mal C5_uten vindu (PDF, 80 kB)
HK_konvolutt mal C6_uten vindu (PDF, 148 kB)
HK_konvolutt mal E65_uten vindu (PDF, 79 kB)

Visittkort

Det er utarbeidet visittkortmal med åtte ulike bildebaksider.

HK_Visittkort_MAL (ZIP, 2 MB)