Produksjon ved utfallende profilelement

Ved trykk av utfallende mønster (mønster som går kant i kant med formatet) må grunnfilen forlenges, slik at det skapes en bleed (beskjæringsmonn) for renskjæring. 

Alternativ 1

Grunnfilen forlenges og tilpasses bleed. Tilpasningen bør utføres av designer. 
 

Alternativ 2

Eventuelt kan bakgrunnsfargen brukes til å lage en bleed.

Ved alternativ 2 bør produksjonsansvarlig bli gjort oppmerksom på problemstillingen, slik at dette tas hensyn til ved renskjæring. 

2A: Farget bakgrunn

Bakgrunnsfargen benyttes som bleed

 

2B: Hvit bakgrunn

Har du en hvit bakgrunn kan det lages en bleed med den lyseste eller mørkeste fargen i mønsteret.