Profilelement – idé

Hammerfest kommunes logo er kommunens fremst og viktigste grafiske element, både for å bygge gjenkjennelse og identitet, og å sikre en tydelig avsender.

For å gi rom for muligheter og egenart innefor den visuelle profilen er det utviklet et profilelement, som kan benyttes der det er behov for særpreg og variasjon: Profilelementet skal bidra som et dekorativt element som bygger gjenkjennelse og gir kommunikasjonsmateriell et variert og mangfoldig uttrykk.

Profilelementet er et mønster bygget opp av stiliserte, geometiske former, inspirert av det arktiske naturlandskapet, sammen med landemerker og elementer fra kystkulturen.

Et stilisert og forenklet uttrykk gir rom for variasjon og varierte muligheter over tid, og elementet blir mer anvendelig i bruk.