Profilelement - oppbygning

Profilelementet er bygd opp av kvadrater og kan benyttes på mange og varierte måter. 

Få kvadrater benyttes der det er ønskelig med et enkelt og sobert uttrykk. Utsnitt med mange kvadrater velges for et mer detaljrikt og sprelskt uttrykk.