Skilting

All skilting av kommunale bygg skal følge profilhåndboken og settes opp etter malen som er utviklet for skilting. Disse sidene må fremvises arkitekt og/eller skiltprodusent, slik at samsvar opprettholdes. 

Alle skilt på bygninger skal være utskårne bokstaver i sort, med bakbelysning. Byvåpenet skal så langt det gjør seg gjøre være i farge. 
Skilt ved inngang skal være i stål/aluminium med sort tekst. Byvåpenet plasseres øverst, etterfulgt av navn på virksomhet/ bygning. 

Det er utviklet en mal, i Illustrator, for utvikling av nye skilt:

HK_Skilting_MAL (AI, 2 MB)

 Eksempel på oppsett av navnetrekk i mal for skilting: