Sykepleierstudenter: stipend og lån

Som sykepleierstudent ved UiT Norges arktiske universitet, studiested Hammerfest, kan du få stipend og lån fra Hammerfest kommune på til sammen 100.000 per skoleår og samtidig få fast stilling som sykepleier etter endt utdanning.  

Sykepleierstudenter utfører hjerte-lunge-redning på pasientdukke - Klikk for stort bilde AdobeStock / Tyler Olson

Stipend 

Du kan få inntil 40.000 kroner per skoleår i stipend, som utbetales ved oppstart av høstsemesteret. 

Lån 

Du kan få utdanningslån på inntil 60.000 kroner per skoleår, som utbetales ved oppstart av høstsemesteret. Hvis du arbeider som sykepleier i Hammerfest kommune etter endt utdanning, får du slettet en tredel av lånet årlig i tre år.  

Fleksibelt deltidsarbeid ved siden av studiene 

Studenter som får denne ordningen får mulighet til å inngå fleksible avtaler om arbeid i kommunens helse- og omsorgssektor under utdanningen. 

Fast stilling som sykepleier, med bindingstid

Studenter som får innvilget ordningen får fast stilling som sykepleier i Hammerfest kommune etter endt utdanning, mot en bindingstid på 2 år.