Sende faktura til Hammerfest kommune

Fakturaer til Hammerfest kommune skal sendes i EHF-format

Vår EHF-adresse er 921 770 669

Faktura som er sendt som pdf eller papir vil bli returnert.
Faktura må merkes med fakturareferanse. Referansen består av et virksomhetsnummer/ansvarsnummer på fire siffer (se oversikt nedenfor).

Faktura til oss skal tilfredsstille krav til salgsdokumenter i bokføringsforskriften § 5-1-1

Vårt bankkontonummer er 1506.30.66815

 

Vårt organisasjonsnummer er 921 770 669