Spørretime for innbyggerne

Spørretime arrangeres i begynnelsen av utvalgte kommunestyremøter og er åpen for alle innbyggere i Hammerfest kommune.

Regler for spørretime for innbyggere

 • Alle som er bosatt i Hammerfest kommunen kan stille spørsmål til ordfører.
 • Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta i spørretimen.
 • Spørsmål bør sendes skriftlig senest tre dager før møtet, men kan også stilles muntlig direkte i spørretimen.
 • Spørsmålsstiller, eller representant for spørsmålsstiller, må selv være tilstede i møtet for at spørsmålet skal behandles, men bestemmer selv om han/hun vil lese spørsmålet selv eller om ordfører skal gjøre det. Spørsmålsstilleren eller representant for spørsmålsstiller må uansett være til stede i møtet når spørsmålet stilles og besvares. Ved lang reisevei kan spørsmålsstiller være med digitalt.
 • Spørsmål og svar skal være kortfattet. Normalt skal det ikke overstige tre minutter, inkludert redegjørelse for bakgrunnen. Svartid er også maks tre minutter.
 • Ordfører svarer selv eller kan be rådmannen eller andre fra administrasjonen om å besvare spørsmålet.
 • Spørsmålsstiller kan be om replikk og ordfører eller den som svarer kan svare på replikk. Det gis 1 minutt til replikk og svar på replikk.
 • Spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart utsettes til neste spørretime.
 • Spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
 • Personlige saker og saker som er under ordinær klagebehandling, unntatt offentlighet eller underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.
 • Det kan ikke stilles spørsmål om saker som er oppført på kommunestyrets saksliste samme dag.
 • Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted, så fremst dette gjelder saker som forventes løst internt i tjenesten via tjenestevei.
 • Spørsmål som stilles skal protokolleres. Svar på spørsmål kan følges via kommune-TV-streaming.

 

Ved innsending av spørsmål må navn, telefonnummer og epost oppgis. Det må også krysses av på om spørsmålsstiller møter fysisk eller digitalt, personlig eller med representant.

 

Åpne skjemaet i eget vindu