Møter flyttes pga smitteverntiltak for koronavirus Covid-19

På grunn av nasjonale tiltak for smittebegrensning flyttes politiske møter som skulle vært avholdt i uke 13 og 14 til uke 16 og 17, etter påske.

Politikk