Foreldrestøtte

Hammerfest kommune ønsker å bidra til å styrke barn, unge og familiens mulighet for en god og positiv oppvekst. Vi har derfor tiltak for å støtte foreldrene i sin rolle. 

Foreldreveiledning i grupper

De fleste ønsker å være en god støtte for barna sine samtidig som de fleste møter ulike utfordringer i samlivet med barna.  I perioder kan utfordringene være store og da kan deltakelse i foreldregrupper bidra til at man som forelder blir mer bevisst sin rolle.

Vi tilbyr forebyggende gruppeveiledning for foreldre med barn og ungdom i alderen opp til 18 år. Tilbudet tar utgangspunkt i anerkjente metoder, er gratis og foregår fortrinnsvis på dagtid.

 

De ulike gruppetilbudene

0–18  år:
COS-foreldregruppe Trygghetssirkelen

Tilbudet passer for foreldre som har utfordringer med å takle barnets følelser, enten det er sutrete, sint eller gråter for mye. Noen foreldre har hatt utrygg oppvekst og er bekymret for om dette vil prege egen foreldrerolle.

Trygghetssirkelen er en modell som kan hjelpe foreldre å forstå hvordan de kan støtte barnet i ulike situasjoner og gi barnet en god og trygg tilknytning. Programmet gjennomføres over 8 uker med  2 timer hver uke.

Les mer om COS

0-18 år:
ICDP (International Child Development Programme)

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Les mer om ICDP

Påmelding til gruppetilbud

Elektronisk påmeldingsskjema

(Du må logge inn med ID-porten.)

 

Artikkelliste