Trafikklysmodellen

Smitteverntiltak i skoler og barnehager følger en trafikklysmodell utarbeidet av Folkehelseinstituttet.
 

Skoler og barnehager i Hammerfest kommune er på grønt nivå fra og med fredag 2. juli

 

Les mer om trafikklysmodellen

Barn, unge og opplæring