Trafikklysmodellen

Smitteverntiltak i skoler og barnehager følger en trafikklysmodell utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

  • Ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet er for tiden i gult tiltaksnivå.
  • Barneskoler og barnehager er i gult tiltaksnivå

Les mer om trafikklysmodellen

Barn, unge og opplæring