Barn, unge og opplæring

Bekymringsmelding til barnevernet      Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070

🗨️ Trenger du noen å snakke med?

Her finner du en liste over landsomfattende hjelpetelefoner og chattetjenester