Trafikklysmodellen

Smitteverntiltak i skoler og barnehager følger en trafikklysmodell utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Skoler og barnehager i Hammerfest kommune er på grønt nivå 

Oppdatert 14. januar

Les mer om trafikklysmodellen

Barn, unge og opplæring