Trafikklysmodellen

Smitteverntiltak i skoler og barnehager følger en trafikklysmodell utarbeidet av Folkehelseinstituttet.
 

Skoler og barnehager i Hammerfest kommune er på grønt nivå (sist oppdatert 12.08.2021)

 

Les mer om trafikklysmodellen

Barn, unge og opplæring