Trafikklysmodellen

Smitteverntiltak i skoler og barnehager følger en trafikklysmodell utarbeidet av Folkehelseinstituttet.
Ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet er for tiden i rødt tiltaksnivå.
 

Barneskoler og barnehager er i gult tiltaksnivå

 

Les mer om trafikklysmodellen

Barn, unge og opplæring