Tiltaksteamet – for barn og unge

Tiltaksteamet jobber med å støtte foreldre, og følge opp barn og unge som kan ha behov for samtaler eller terapi. Vårt mål er å skape trygghet gjennom stabilitet, kontinuitet og tett oppfølging i hjemmet gjennom samarbeid med skole eller barnehage. 

Psykososialt miljø i skole og barnehage. 

Teamet skal bidra til å sikre alle barn og elevers rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
Gjennom ombudsrollen følger vi opp tidsfrister i barnehagenes og skolenes aktivitetsplikt. 
Vi kan veilede foreldre og ansatte i skole og barnehage om utfordringer rundt det psykososiale miljøet. 
Ved bekymringsfullt skolefravær ønsker vi å tidlig få være en del av teamet rundt eleven, foresatte og skole. 

Foreldrestøttende tiltak

Teamet jobber helhetlig med å forsterke familiens ressurser, hvor barnet og familien er delaktige gjennom:

 • PMTO-behandling: individuell foreldreveiledning for å stanse eller redusere alvorlig problematferd hos barn ved å gjenopprette en positiv relasjon mellom foreldre og barn. Da brytes det negative familiesamspillet og barnet får hjelp til å utvikle seg positivt og konstruktivt.
  (PMTO: Parents Management Training – Oregon)
 • ICDP: foreldreveiledning som styrker omsorgen og utviklingen hos barn og unge ved å styrke omsorgskompetansen hos foreldre. Lavterskeltilbud i grupper.
  (ICDP: International Child Development Program)
 • COS: forebyggende foreldreveiledning som gir foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva foreldre kan gjøre for å møte disse behovene på en god og trygg måte. Lavterskeltilbud i grupper eller individuelt.
  (COS: Circle of Security)
 • Foreldrerådgivning: rådgivning til foreldre som har barn med tegn til begynnende atferdsproblemer eller der foreldrene strever med oppdragelsen i dagliglivet.
 • Mestrende barn: Lavterskeltiltak for engstelige og triste barn. Små grupper med barn hvor de lærer om følelser, mestringsstrategier, regulering, problemløsning, eksponering/aktivitetsøkning og selvbilde.

 

Tegning av en forelder og et barn som sitter og snakker sammen i en sofa. Forelderen har en hånd på skulderen til barnet. - Klikk for stort bilde

Tiltaksteamet

Fagansvarlig barn og unge


Heidi Dahl

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 23 16
Mobil : 91 76 11 35

 

PMTO-terapeut 


Fride Heggelund Sevaldsen

E-post : Send e-post
Telefon : 40 60 03 41
Mobil : 95 15 27 03

PMTO-terapeut og ICDP-veileder


Anita Jensen

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 24 10
Mobil : 41 31 47 83

 

Trivselsombud 


Hege Pedersen

E-post : Send e-post
Mobil : 95 40 58 27