Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Hammerfest kommune

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020, administrativt endret 01.01.2023