Trafikklysmodellen

Smitteverntiltak i skoler og barnehager følger en trafikklysmodell utarbeidet av Folkehelseinstituttet.
 

Skoler og barnehager i Hammerfest kommune er på gult nivå fra og med mandag 14. juni

 

Les mer om trafikklysmodellen

Barnehage