Innlogging til systemer i skolen

Her finner du lenker til innlogging i de forskjellige datasystemene som brukes for elever, lærere og foresatte.
Skooler, MyKid, Outlook

Her finner du lenker til innlogging i de forskjellige datasystemene som brukes for elever, lærere og foresatte. 

 

Skooler og Office 365 for elever og ansatte

Her finner du fravær, ukeplan, oppgaver, vurderinger osv.

Skooler foresatte

Her kan du blant annet følge med på og melde fravær, se på oppgaver/vurdering og timeplan til barnet ditt. 

 

Logo for MyKid

Kommunikasjon mellom hjem og SFO 

Registrer ferie og fravær, gi beskjed om avtale, og se om barnet er tilstede eller gått hjem. MyKid

E-post for ansatte

Outlook som web-applikasjon