Rett til opplæring i og på samisk

Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

Dette betyr at samiske elever har rett til opplæring i samisk språk. Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene de ønsker opplæring i. De elevene som bor i et samisk distrikt, dvs. i forvaltningsområdet for samisk språk, har rett til opplæring i og på samisk. Dette innbærer at elevene har rett til opplæring i andre fag på samisk. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

Alle samiske elever i grunnskolealder som bor utenfor samiske distrikt har også rett til opplæring i samisk. Elever bosatt i samisk distrikt har rett til opplæring i og på samisk. Når minst ti elever i en kommune utenfor samisk distrikt ønsker opplæring i og på samisk, skal de få opplæring i og på samisk så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. Alle skoleeiere skal tilby opplæring i samisk til samiske elever i grunnskolealder. .

De kommunene som ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, kan tilby sine elever alternative opplæringsformer. Dette er hjemlet i forskriftens § 7-1 til opplæringsloven. Alternative opplæringsformer kan være hospiteringer, leirskoleopphold og fjernundervisning.
Retten til opplæring i samisk innebærer:

 • Elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.
 • Opplæringen i samisk skal skje etter læreplanene i Kunnskapsløftet-Samisk.
 • Skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning) dersom det ikke finnes egnet personale.
 • Elevene kan velge samisk som første eller andrespråk.
 • Elevene er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning, men har rett til å velge slik fordypning dersom de ønsker det.
 •  Alle samiske elever i grunnskolealder som bor utenfor samiske distrikt har også rett til opplæring i samisk. Elever bosatt i samisk distrikt har rett til opplæring i og på samisk. Når minst ti elever i en kommune utenfor samisk distrikt ønsker opplæring i og på samisk, skal de få opplæring i og på samisk så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. Alle skoleeiere skal tilby opplæring i samisk til samiske elever i grunnskolealder. .
  De kommunene som ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, kan tilby sine elever alternative opplæringsformer. Dette er hjemlet i forskriftens § 7-1 til opplæringsloven. Alternative opplæringsformer kan være hospiteringer, leirskoleopphold og fjernundervisning.
  Retten til opplæring i samisk innebærer:
  • Elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.
  • Opplæringen i samisk skal skje etter læreplanene i Kunnskapsløftet-Samisk.
  • Skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning) dersom det ikke finnes egnet personale.
  • Elevene kan velge samisk som første eller andrespråk.
  • Elevene er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning, men har rett til å velge slik fordypning dersom de ønsker det.

Om læreplanene i samisk

Læreplanen i samisk som førstespråk - samisk 1

Læreplanen er tenkt for elever som snakker samisk ved skolestart.. Elever som velger denne kategorien får begynneropplæring på samisk.

Læreplanen i samisk som andrespråk – samisk 2 og samisk 3

Elevene kan velge mellom to nivåer for kompetanse og slutt - vurdering: samisk 2 eller samisk 3. Læreplanen er for det 13-årige skoleløpet, men gir muligheter for eleven å starte med faget på et høyere årstrinn i grunnskolen eller på Vg1.

Samisk 2

Dette alternativet erstatter samisk som andrespråk i L97S. Elever kan oppnå en språkkompetanse i samisk som gjør dem i stand til å bruke språket skriftlig og muntlig, og de vil ha mulighet til å fortsette med studier på høyere nivå der opplæringsspråket er samisk. I samisk 2 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-7 etter 10.årstrinn. Etter Vg3 på studieforberedende utdanningsprogram skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-10.

Samisk 3

Dette er et alternativ for elever som vil ha nytte av å bruke mer tid på hvert nivå eller som starter med opplæring i samisk på et høyere årstrinn. I samisk 3 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-4 etter 10. årstrinn. Etter Vg3 på studieforberedende utdanningsprogram skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-7.

Ta kontakt med skolen din for mer informasjon! Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunene oppfyller plikten de har til å gi undervisning i og på samisk etter opplæringsloven.