Skoleskyss – rett til gratis skoleskyss?

Noen elever har krav på gratis skoleskyss

Eleven må oppfylle ett av følgende krav for å oppfylle retten til gratis skoleskyss:

  • Eleven har lang avstand til skolen
  • Eleven er avhengig av båttransport til og fra skolen
  • Eleven har varig funksjonsnedsettelse
  • Eleven har midlertidig funksjonsnedsettelse eller skade
  • Eleven har særlig farlig eller vanskelig skolevei

Les mer om skoleskyssordningen på Snelandia.no