Egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Råd om egenberedskap | DSB.no

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

Myndighetene kan gi råd eller pålegg om tiltak som du bør følge:

En atomulykke kan ramme Hammerfest. Risikoen er liten, men konsekvensene kan være store. Jodtabletter beskytter mot kreft etter atomnedfall hvis de tas tidlig nok.

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet ogNasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp.

En nødplakat har all informasjon nødetatene trenger for å finne fram når du trenger rask hjelp. Skriv ut og heng opp for eksempel på hytta!