Uregulert tomt med mulighet for anslagsvis 16 boenheter til salgs i Baksalen. Området er avsatt til formålet boligbebyggelse i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord (B14), med krav om regulering.

 

Uregulert tomt med mulighet for anslagsvis 15 boenheter til salgs i Fuglenesåsen. Området er avsatt til formålet boligbebyggelse i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord (B4), med krav om regulering.