Baksalen (B14) – uregulert område med nærhet til skole, barnehage, tur områder

Uregulert tomt med mulighet for anslagsvis 16 boenheter til salgs i Baksalen. Området er avsatt til formålet boligbebyggelse i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord (B14), med krav om regulering.

Pris
5 000 000,- kr. (eks. omkostninger) 

Tomteareal
a. 5700 m² (avsatt til boligformål)

Adkomst
Via Skaidiveien og Blinken.

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i etablert boligområde, ca. 2 km fra Hammerfest sentrum. Attraktivt område med nærhet til turområder og badevann. Nærmeste barneskole er Baksalen skole, avstand ca. 500 m. Nærmeste ungdomsskole er Breilia ungdomsskole, avstand ca. 1,8 km. Avstanden til nærmeste bussholdeplass er ca. 50 m, og butikk er ca. 150 m.

Beskrivelse av området

Brutto tomteareal er på ca. 9500 m², hvorav ca. 3800 m² er avsatt til grønnstruktur og infrastruktur. Formålet i gjeldende plan (Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord)  er å legge til rette for utbygging av området med leiligheter i rekkehusbebyggelse.

Adkomsten til boligområdet skjer via Blinken.

Søknadsprosessen

Hele prosessen rundt reguleringsplanen opp mot kommunen, samt alle relevante dokumenter og saksgang, finnes på Hammerfest kommune sin hjemmeside. Aktuell link følger her:
Hvordan foregår planarbeid?

Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Selger oppfordres derfor til å kontrollere reguleringsplan og gjeldende lovverk for å vurdere hvilken informasjon som skal innhentes og gjøre nødvendige undersøkelser for å kunne bruke/utnytte eiendommen slik de ønsker.

Salget forutsettes gjennomført med profesjonelle part.

Søknadene og tildeling vil behandles etter gjeldende retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune (punkt 1 og punkt 4).  

Søknaden må tilfredsstille kriterier og dokumentasjonskrav stilt i ovennevnte retningslinjer punkt 4.6.

Ved interesse, ta kontakt med:
Hammerfest kommune ved grunnforvalter Arne Sannvik

E-post: arne.sannvik@hammerfest.kommune.no

Søknad sendes Hammerfest kommune på e-post postmottak@hammerfest.kommune.no eller per post til postboks 1224, 9616 Hammerfest.

 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde