Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er en forebyggende og helsefremmende tjeneste som tilbyr støtte og hjelp til personer som ønsker å endre levevaner eller har behov for å lære å leve med langvarige utfordringer. Vi tilbyr individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Du trenger ikke å være syk eller å ha en diagnose for å delta.

 

Kurs

Kursene arrangeres jevnlig i løpet av året, ofte på etterspørsel eller behov, og de vil bli annonsert fortløpende.

Kontakt

Marte Moe
Fysioterapeut
Ergo- og fysioterapitjenesten
E-post
Telefon 78 40 23 70
Mobil 468 36 339

Adresse

Friskliv og mestring

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

friskliv@hammerfest.kommune.no