Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er en forebyggende og helsefremmende tjeneste som tilbyr støtte og hjelp til personer som ønsker å endre levevaner eller har behov for å lære å leve med langvarige utfordringer. Vi tilbyr individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Du trenger ikke å være syk eller å ha en diagnose for å delta.

 

 

Kurs

Kursene arrangeres jevnlig i løpet av året, ofte på etterspørsel eller behov, og de vil bli annonsert fortløpende.

Prisliste

Kommunalt lærings- og mestringstilbud/kommunal frisklivssentral
Gebyr Sats 2024
Gruppetilbud 375
Individuell helsesamtale 0
Temabaserte kurs 321

Adresse

Vi mangler for tiden barnefysioterapeut i ergo- og fysioterapitjenesten.

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Send e-post