Støttekontakt

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Tilbudet skal hjelpe brukeren til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke om å få støttekontakt.

Alle kommuner har en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må du ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I samarbeid med deg vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Støttekontakttjenesten organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt - den tradisjonelle metoden med en til en kontakt.
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe – her får en eller to støttekontakter ansvaret for en gruppe av brukere.
  • Individuelle tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon – her kan brukere inkluderes i en aktivitet gjennom et samarbeid mellom kommunen og den frivillige organisasjonen.

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse tre løsningene, men for noen vil det være aktuelt å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon.

Søke om tjenester

Adresse

Kontaktinformasjon

Støttekontaktkoordinator
T 78 40 26 78 | M 474 89 447