Støttekontakt

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Tilbudet skal hjelpe brukeren til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke om å få støttekontakt.

Alle kommuner har en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må du ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I samarbeid med deg vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Støttekontakttjenesten organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt - den tradisjonelle metoden med en til en kontakt.
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe – her får en eller to støttekontakter ansvaret for en gruppe av brukere.
  • Individuelle tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon – her kan brukere inkluderes i en aktivitet gjennom et samarbeid mellom kommunen og den frivillige organisasjonen.

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse tre løsningene, men for noen vil det være aktuelt å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon. 

Søke om tjenester innen helse og omsorg

 

Du kan søke elektronisk her

Du kan også fylle ut dette skjemaet (PDF, 97 kB)
Lever skjemaet på Servicekontoret ved Hammerfest rådhus eller send det til

Fag- og forvaltningsenhet i Sektor helse og omsorg
Postboks 1224
9615 HAMMERFEST

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket

Du må klage skriftlig, ved å skrive brev til adressen over. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
Ta kontakt med servicekontoret på telefon 78 40 20 00 hvis du trenger hjelp til å klage.
Hvis vi ikke er enige i din klage, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør saken.

 

Adresse

Støttekontakttjenesten har en felles e-postadresse:

stottekontakt@hammerfest.kommune.no