Ferskvannsfiske i Hammerfest

Kommunen har mange vann med utbredelse av innlandsfisk som røye og ørret. Alle personer bosatt i Finnmark og tilreisende under 16 og over 67 år, fisker gratis etter innlandsfisk på Finnmarkseiendommen.

Mann med fiskestang og fisk foran fiskevann - Klikk for stort bilde

Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter fiskeretten på ca. 95 % av arealet i Finnmark og ca. 67% av arealet i Hammerfest kommune. Kommunen har mange vann med utbredelse av innlandsfisk som røye og ørret. Med innlandsfisk menes all ferskvannsfisk med unntak av laks, sjørøye og sjøørret. Fiske på privat grunn må avklares med grunneier. Kontakt Finnmarkseiendommen på  www.fefo.no  for informasjon om eiendomsgrenser. 

 

Fiskekort 

Alle personer bosatt i Finnmark og tilreisende under 16 og over 67 år, fisker gratis etter innlandsfisk på Finnmarkseiendommen. I 2016 innføres gratis og frivillig fiskekort for finnmarkinger.  FeFo ønsker mer kunnskap om fisket og fiskekortet vil gi nyttig kunnskap om vår egen bruk av innlandsfiskevann og vassdrag. For bosatte i Finnmark registreres gratis fiskekort på Finnmarkseiendommen.

Alle tilreisende mellom 16 til 67 år må kjøpe fiskekort for å fiske på Finnmarkseiendommen i Hammerfest kommune.

Unntaket er tilreisende som studerer eller avtjener verneplikten i Finnmark. Med tilreisende menes de som ikke har registrert bostedsadresse i Finnmark. Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll.    

Kjøp av fiskekort, aktivering og fangstrapportering gjøres på Finnmarkseiendommen og på www.natureit.no,

Redskapsregler 

Personer bosatt utenfor Finnmark kan kun fiske med stang og håndsnøre. Fisket skal utøves aktivt og den som fisker skal ha kontinuerlig tilsyn med redskapene. Kart over garnområder og forskrifter/regler finnes på Finnmarkseiendommen hjemmeside. Med ett unntak er det forbudt å fiske med garn i hele Hammerfest kommune.


Artikkelliste