Låne turutstyr

Utstyrssentralen har alt som trengs til et aktivt friluftsliv.

Hammerfest kommune ønsker å stimulere og gi alle mulighet til økt fysisk aktivitet og friluftsliv.  Derfor vil vi at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av deres og familiens økonomiske situasjon. Utstyrssentralen skal bidra til at utstyr til sports- og friluftsaktiviteter blir tilgjengelig for alle innbyggere i Hammerfest kommune.

Gratis utstyr til dem som trenger det

Det er gratis å låne utstyr hos utstyrssentralen.

Ta kontakt eller kom innom oss hvis du ønsker å høre mer om utstyrssentralen.
Alle er velkommen hos oss.

Hvor finner du oss?

Hammerfest kommunes utstyrssentral er plassert på Lavterskelen ved Montenegro bo- og lavterskelsenter. 

Du kan også finne oss på Facebook

Retningslinjer for lån og bruk av sports- og friluftsutstyr

Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret. All bruk av utstyret skjer på eget ansvar. Den som låner utstyret, må selv dekke kostnader ved reparasjoner eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli ødelagt. Dette gjelder ikke normal slitasje.

  • Utstyret skal leveres tilbake i den samme stand som ved utlån.
  • Avvik skal meldes fra om ved innlevering til de som tar imot utstyret.
  • Alle som leier utstyret gjør det på eget ansvar, og er erstatningsansvarlige hvis utstyret forsvinner eller blir ødelagt. 

For informasjon se også Hammerfest frivilligsentral

 

 

Montenegro bo- og lavterskelsenter

Adresse

Utstyrssentralen

Montenegro bo- og lavterskelsenter
Idrettsveien 56
9603 Hammerfest


Telefon

M 948 65 478

Åpningstider

Mandag – fredag 11:00 – 14:00

Telefonen er bare betjent i åpningstiden