Leie turutstyr

På utstyrssentralen kan du leie utstyr til vinter- og sommerbruk for en rimelig penge. 

Hammerfest kommunes utstyrssentral er plassert på Lavterskelen ved Montenegro bo- og lavterskelsenter. 

Her kan skoler, barnehager, frivillige organisasjoner og familier låne / leie sports og fritidsutstyr gratis, eller for en rimelig penge. Skoler, barnehager og frivillige organisasjoner vil prioriteres framfor enkeltpersoner og andre.

Formålet for utlån er å stimulere og gi alle mulighet til økt fysisk aktivitet og friluftsliv. Utstyrssentralen skal bidra til at utstyr til sports- og friluftsaktiviteter blir tilgjengelig for alle.

Retningslinjer for lån og bruk av sports- og friluftsutstyr

Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret. All bruk av utstyret skjer på eget ansvar. Den som låner / leier utstyret, må selv dekke kostnader ved reparasjoner eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli ødelagt. Dette gjelder ikke normal slitasje.

Utstyret skal leveres tilbake i den samme stand som ved utlån / leie.
Avvik skal meldes fra om ved innlevering til de som tar imot utstyret.

Betaling

  • Det betales med bankkort ved utlevering av utstyret på Lavterskelen.
  • Prisene for leie av utstyret er lave. Inntektene går til å dekke drift og vedlikehold av utstyrssentralen.
  • Alle som leier utstyret gjør det på eget ansvar, og er erstatningsansvarlige hvis utstyret forsvinner eller blir ødelagt. 

For informasjon se også Hammerfest frivilligsentral

Utstyr - liste og priser (NY)

Montenegro bo- og lavterskelsenter

Kontakt

Jan Henning Klo
Prosjektleder - Arbeid til alle
E-post
Telefon 485 09 274
Mobil 485 09 274

Adresse

Montenegro bo- og lavterskelsenter

Idrettsveien 56
9603 Hammerfest


Vakttelefon

948 65 478