Tursti - Sørøya på langs

Hammerfest og Hasvik kommuner har inngått et samarbeid om å merke en sammenhengende tursti fra fjellet Fuglen ved Sørvær til Akkarfjord og Tarhalsen i perioden 2017 til 2020.

Toppbilde: Startpunktvarden på Fuglen
Foto: Tom Eirik Ness


Kart over tursti Sørøya på langs - Klikk for stort bilde

Sørøya er Finnmarks største øy og Norges fjerde største øy og er delt mellom Hammerfest og Hasvik kommuner. Kommunene har inngått et samarbeid om å opparbeide og merke en sammenhengende tursti fra fjellet Fuglen ved Sørvær i Hasvik kommune til Akkarfjord og Tarhalsen i Hammerfest kommune i perioden 2017 til 2020. Turstien blir omtrent 100 km lang og merkes i henhold til Den Norske Turistforenings (DNTs) merkestandard.

Turstien er planlagt ferdig merket sommeren 2020

I 2016 ble det synfart i terrenget og laget arbeidskart over turstitraseen. Merkearbeidet startet opp i juni 2017. En vesentlig del av arbeidet med turstien er å synfare terrenget og finne den beste traseen. Det skal lages og bygges rundt 5 000 solide og godt synlige steinvarder og males omtrent 15 000 røde T–er på vardene.

For at folk skal vite hvor de skal gå alle de stedene stien starter eller deler seg, skal det settes opp 70 retningsskilt på 22 skiltpunkter langs turstien.

Arbeidet utføres av studenter i friluftsliv ved UiT Norges arktiske universitet Campus Alta og førstelektor Rune Waaler.

To menn maler rød T på merkestein - Klikk for stort bildeMerking av turstien Tom Eirik Ness

Startpunkter for tur

Det skal og settes opp 10 startpunkttavler med innlagt informasjon om turstien på norsk, engelsk og tysk. Tavlene settes opp på utvalgte plasser i Hasvik, Breivikbotn og Sørvær i Hasvik kommune og i Akkarfjord, Storsanden/Finnvika, Hellefjord, Langstrand, Låtret, Sandøybotn og Slettnes i Hammerfest kommune. Alle stedene er naturlige inngangsportaler og startpunkter til turstien.

Merkearbeidet med varder, røde T-er og skilt startet opp på Fuglen sommeren 2017, fortsatte sommeren 2018 og 2019, og ventes sluttført sommeren 2020.

Merking med T-er og varder er nå kommet til området mellom Langstrandfjorden og vegen mellom Hellefjord og Skarvfjord. Skiltstengene er satt opp, men skiltene er ikke montert. 

Tre turhytter åpne for allmenn bruk og to gapahuker

Det er planlagt bygget tre turhytter langs turstitraseen som skal være åpne for allmenn bruk – to hytter i Hasvik kommune og en i Hammerfest kommune. Hver av hyttene blir på ca. 20 kvm med en enkel planløsning. Hytteprosjektene påbegynnes så snart turstitraseen er ferdigmerket. Det skal bygges to gapahuker, en i hver ende av turstien, på fjellet Fuglen ved Sørvær og på Tarhalsen på nordenden.

Stien er ikke ferdig!

Gå gjerne langs stien, men vær oppmerksom på at du kan støte på:

  • Stikryss uten skilting
  • Kortere strekninger langs traseen hvor varding og T-merking opphører
  • Varder uten røde T-er
  • Varder som går over i mindre merkestein – for så å opphøre
  • Det er ikke merket tilkoblingssti til Sandøybotn

 

Hele turstien vil bli GPS-tracket

– men her som andre steder i fjellet må en ha med kart og kompass, og eventuelt egen GPS, og ikke minst kunne bruke det. En digital nedlastbar versjon av turstien, og turkart i målestokk 1: 50 000, vil foreligge i løpet av høsten 2020.

Flyfoto av halvøy - Klikk for stort bildeTarhalsen Tor Harry Bjørn

Kontakt

Tom Eirik Ness
Natur-og miljøfaglig rådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 54
Mobil 971 98 795