Turhytter

Hammerfest kommune har 7 åpne turhytter.

Alle hyttene har regler som bør følges. De fleste har dette på veggen. Som en del av kommunens tiltak for folkehelsen, ønsker vi at hyttene skal være lett tilgjengelig og kunne tjene publikum året rundt. Noen hytter vil selvsagt være litt mer utfordrene enn andre hytter med tanke på tilgjenglighet. Hyttene har blitt og skal bli restaurert i større og mindre grad.

Kommunen betjener hyttene mest om vinteren, da tilgjengeligheten er best. Ved og annet blir kjørt opp jevnlig og ved behov.

Kvaløya

Seiland

Sørøya


Turhytter i Hammerfest kommune