Er isen trygg?

Vi måler is på alle sentrumsnære vann, samt Hyggevannet, Langvannet, Glimmevannet og Rundvannet.
Vi måler også sporadisk andre vann når vi er på stedet.

Normalt måler vi fra isen begynner å legge seg og til vi når om lag 35 – 40 cm. istykkelse. Så tar vi opp igjen målingene når isen begynner å svekkes på våren.
Når vi måler, skjer dette en eller flere ganger i uken.

Isobservasjoner i Varsom iskart

NB! Sjekk alltid datoen for isvarselet, som vises under overskriften for hvert vann:

Skjerutklipp som viser datoen "30. desember 2020 kl. 13:02" under overskriften "Storvatnet" - Klikk for stort bilde

Selv om iskartet viser at isen er trygg, bør du alltid ta forholdsregler når du ferdes på isen. Åpne råker ved inn- og utløp og lommer langs vannkanten kan være utrygge. Bruk ispigger eller annet velegnet utstyr for isvandring.

Åpne Varsom iskart

 

Direkte til isobservasjoner for enkelte vann:

Les mer