Er isen trygg?

Vi måler is på alle sentrumsnære vann, samt Hyggevannet, Langvannet, Glimmevannet og Rundvannet.
Vi måler også sporadisk andre vann når vi er på stedet.

Normalt måler vi fra isen begynner å legge seg og til vi når om lag 35 – 40 cm. istykkelse. Så tar vi opp igjen målingene når isen begynner å svekkes på våren.
Når vi måler, skjer dette en eller flere ganger i uken.

NB! Sjekk alltid datoen for isvarselet:


Selv om iskartet viser at isen er trygg, bør du alltid ta forholdsregler når du ferdes på isen. Åpne råker ved inn- og utløp og lommer langs vannkanten kan være utrygge. Bruk ispigger eller annet velegnet utstyr for isvandring.

Isobservasjoner