Breidablikkhallen

Breidablikkhallen ligger på Breidablikkområdet i Rypefjord (ved skolen og fotballbanen).

Driften ivaretas av Hammerfest kommune ved Park, idrett og frilufstliv.
Forespørsel om treningstider og leie av hallen rettes til driftsbetjent.

Leiesatser for trening i flerbrukshaller

Flerbrukshaller - treningsaktiviteter
Gebyr Sats 2023 Sats 2024
Dagtid (05.00-17.00) pr time 153 164
Helg (lørdag og søndag) pr time 428 458
Kommersielle leietakere dagtid. Pr time 467 500
Kommersielle leietakere helg. Pr time 1 370 1 466
Kommersielle leietakere kveldstid. Pr time 782 837
Kveldstid (mandag - fredag 17.00-05.00). Pr time. 302 323
Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time 151 162

Driftsbetjent idretts- og svømmehaller


Vidar Johansen


E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 20 78
Mobil : 915 38 607

Adresse

Besøksadresse

Breidablikk, Rypefjord

Postadresse

Hammerfest kommune
Park, idrett og friluftsliv
Postboks 1224
9616 Hammerfest