Breilia skoles aula

Breilia skole finner du i Hammerfest sentrum nord. 

Aulaen på skolen benyttes som idrettshall på ettermiddags- og kveldstid.

Driften ivaretas av Hammerfest kommune v/ park, idrett og friluftsliv
Forespørsel om treningstider og leie av aulaen rettes til driftsbetjent.

Kontakt

Vidar Moen Johansen
Betjent
Isbjørnhallen
E-post
Telefon 2078