Kvalsundhallen

Kvalsundhallen er en unik flerbrukshall som mange lag og foreninger kan dra nytte av. 

Den leies primært ut til idrettsformål, men også til andre arrangement. Her har det vært dansegalla, konserter, utstillinger, idrettsturneringer, bryllup mv. Du finner også skytebane, klubblokale og Kvalsund E-sport lokalisert her. 

Driften ivaretas av Hammerfest kommune v/ park, idrett og friluftsliv.

Leiesatser for Kvalsundhallen

Kvalsundhallen
Gebyr Sats 2023 Sats 2024
Fester, utstillinger, messer per dag. Kommersielle aktører 11 280 12 070
Fester,utstillinger, messer, per dag 5 640 6 035
Fester,utstillinger, messer, per dag komersielle leietakere 11 280 12 070
Garderober v/arrangement utenom trening, per dag 1 129 1 208
Kafe i hall: Lokale lag/organisasjoner til møter, øvinger. Pr 3 timer 550 589
Kafe i hall: Privatutleie 1 100 1 177
Kafe i hall: Utleie med inntekstgivende formål: basarm kafe, bingo (Leietaker besørger selv renhold slik at hallen ser ut slik man overtok den ved leiestart ) 550 589
Kafe i hall: Utleie med inntekstgivende formål: Revy, fester, utstillinger m.m (Leietaker besørger selv renhold slik at hallen ser ut slik man overtok den ved leiestart ) 1 655 1 771
Leie pr time trening man-fre1700-2300. kommersielle dobbel pris 200 250
Leie trening helg. Pr time. Kommersielle aktører dobbel pris 0 458
Til trening: Skytebane, per time 172 184
Trening idrettshall 200 214
Trening idrettshall 200 214

Driftsbetjent idretts- og svømmehaller


Vidar Johansen


E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 20 78
Mobil : 915 38 607

Adresse

Besøksadresse

Rådhusvegen 20
9620 Kvalsund

Postadresse

Hammerfest kommune
Park, idrett og friluftsliv
Postboks 1224
9616 Hammerfest