På sporet av Arahavde og de sjøsamiske skattekjelene i Kvalsund

Prosjektgruppa Arahavde ønsker å løfte frem kunnskap om den sjøsamiske kulturarven i Kvalsund, og skape stolthet hos flere med sjøsamisk bakgrunn. 

«På sporet av Arahavde» er et samarbeidsprosjekt mellom prosjektgruppen og Kvalsund kommune.

 

 

Kvalsund kommune ligger i et samisk kjerneområde. Kommunen har tradisjonelt vært en sjøsamisk kommune der kombinasjon fjordfiske og landbruk har sørget for utkomme hos de fleste. Den sjøsamiske identiteten har gjennom en sterk fornorskingspolitikk blitt gjemt og glemt. Dette gjelder også den kvenske historien.

Prosjektgruppa Arahavde ønsker å løfte frem kunnskap om den sjøsamiske kulturarven i Kvalsund, og skape stolthet hos flere med sjøsamisk bakgrunn.

Vi ønsker å gjenskape møter mellom ulike folkegrupper som har levd side om side i Kvalsund. Ved å ta i bruk kunstneriske virkemidler i historiefortellingene som hentes fram, ønsker vi å levendegjøre og aktualisere temaene som formidles. Målet er å skape større stolthet over vår sjøsamiske kulturarv og den flerkulturelle historien som Kvalsund har med seg.

Hva er Arahavde

«Det er alt før fortalt at samene fordum gjemte penger og sølvtøy i en kobberkjel og grov det ned under jorden. Et sådant gjemmested het arahavde. Syv år etter stiger hver jonsoknatt en blå røk opp fra et sådant gjemmested. Når de så røken, gikk en eller annen dristig mann dit og tok til å grave, men på kjelen lå alltid en orm eller stangvis okse som skremte graveren vekk. Men hvis han var så dristig at han nådde til å ta ormen fast eller gripe oksen i hornet, da svimte han visstnok av. Men når han kom til seg selv, holdt han pengekjelen i hånden. Skattegraveren var blitt rik. (Lærer Anders Larsen, «Om sjøsamene» Tromsø museum årshefte 1950, oversatt fra samisk av J. Qvigstad.) 

Gammel kobberkjele - Klikk for stort bilde 

Om Arahavde som inspirasjon

Vi tar utgangspunkt i historien om og begrepet arahavde som en inspirasjon. Vi vil fylle fiktive kobberkjeler med historiske «skatter» som vi henter fram.

I en arahavde kan man finne ei god historie, hendelse eller et sagn, verdisaker, gamle redskaper, eller kanskje en sjøsamisk joik eller en sang. 

Vi vil velge ut ulike lokasjoner i Kvalsund området for arahavdene, basert på faktiske hendelser, kulturminner aller annet som knyttes til disse stedene.

Ragna Misvær Grønstad skal lage et kart over kommunen som beskriver de forskjellige arahavdene. Dette kartet skal brukes i formidlingene på ulike måter.

Vi planlegger å formidle innholdet i «arahavdene» på flere måter. Det kan være med forestillinger, konserter, utstillinger, sansevandringer, temakvelder, foredrag, seminar, digital formidling m.m. Dette blir konkretisert i den endelige prosjektplanen sammen med Kvalsund kommune. Formidlingsarenaer blir i Kvalsund og Hammerfest.

Vi ønsker å skilte lokasjonene i naturen der de er. Slik kan «arahavdene» i ettertid bli besøkt av flere på tidspunkt som passer hver enkelt. De kan bli naturlige stoppesteder for hvile og til inspirasjon enten du hører til i kommunen eller er tilreisende. 

Kunst- og kulturgruppa Arahavde

Arahavde består av Marit Johansen, Ragna Misvær Grønstad og Elisabeth Misvær.

Marit Johansen er en sentral bidragsyter med sitt innsamlede kildemateriell fra Kvalsund, og hun har lang erfaring innen scenekunst og formidlingsarbeid. Ragna Misvær Grønstad er en ung samisk kunstner (grafiker, tegner og forfatter). Elisabeth Misvær er profesjonell sanger, formidler og pedagog. Alle tre har sin slekt fra Storbukt i Kvalsund kommune.

Tre kvinner i luhkka - Klikk for stort bilde