Svømmehaller

For åpningstider, se hver enkelt svømmehall

Folkebad

Folkebad
Gebyr Sats 2024
Billetter barn, honnør, studenter, personer med funksjonsnedsettelse 40
Billetter voksne 80
Klippekort barn, honnør, studenter, personer med funksjonsnedsettelse 320
Klippekort voksne 640
Sesongkort barn, honnør, studenter, personer med funksjonsnedsettelse 1 200
Sesongkort voksne 2 400