Ledige næringstomter i Hammerfest kommune

Hammerfest kommune har tomter regulert til næringsvirksomhet ledig for tildeling til næringsaktører i Leirvikhøyda og Svartfjellveien. Områdene er opparbeidet (veg, vann og avløp).

Søknadene og tildeling behandles etter gjeldende retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune (punkt 1.1 - 1.9, 2.1.1 - 2.1.2 og punkt 2.5 - 2.5.5).  

Retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.

Spørsmål knyttet til tomtene kan rettes til Hammerfest kommune ved

Arne Sannvik
arealforvalter
T 78 40 25 55
Send e-post 

Søknad sendes Hammerfest kommune, Plan og Utvikling.

Næringstomter i Hammerfest

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest rådhus
9600 Hammerfest

 

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
Send e-post