Retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 8. november 2012 retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune. 

Retningslinjene ble sist revidert 23.03.2019. Retningslinjene tar mål av seg å sikre god, forutsigbar og effektiv tildeling.

Retningslinjene tar for seg følgende fire hovedpunkter:

  • Tildeling av tomter som er regulert og opparbeidet av Hammerfest kommune
  • Tildeling av områder som er regulert men ikke opparbeidet
  • Tildeling av områder som er avsatt til utbygging i overordnet plan men ikke regulert.
  • Tildeling av områder som ikke er avsatt til byggeområde i overordnet plan