Kommuneoverlege / samfunnsmedisin

Kommunenes samfunnsmedisinere er kommuneoverlegene. Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Koordinering, tilrettelegging og ledelse av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen, er kommuneoverlegens oppgave. Her er oversikten over arbeidsområdene og kommuneoverlegene i Hammerfest kommune.

Kommuneoverlegene jobber i rådmannens stab og er medisinskfaglige rådgivere for befolkningen, kommunen og politikere. Hovedarbeidsområdene er folkehelse og samhandling.

I tillegg til kommuneoverlegeteamet er det kommunale leger i samfunnsmedisinske deltidsstillinger på områdene smittevern og legevakt.

Kommuneoverlege

Aud Marie Tandberg
Send e-post
T 78 40 27 47
Besøksadresse: Strandparken 1, 5. etg.

Kommuneoverlege

Sonni Schumacher 
78 40 24 59
Send e-post
Besøksadresse: Strandparken 1, 5. etg.


Smittevernlege

Mohammed Sherif
Send e-post
Arbeidssted: Skarven legesenter

Legevaktslege

Kaj M. Wold
Send e-post
Arbeidssted: Bryggen legesenter

Kommunelege Kriseteam 

Nina Aurebekk
Send e-post
ved behov for kontakt med kriseteamet, ta kontakt med legevakten, tlf. 116 117
Arbeidssted: Skarven legesenter

Kommunelege Vold i nære relasjoner 

Tarja Stenersen 
Send e-post
Arbeidssted: Kvalsund legekontor

Som samfunnsmedisinske oppgaver regnes

  • Medisinskfaglig rådgiving overfor befolkningen, administrasjon og politikere
  • Folkehelse med helseovervåking og forebyggende arbeid
  • Helseopplysning
  • Miljørettet helsevern
  • Smittevern
  • Helsemessig beredskap
  • Samarbeid med allmennleger, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester
  • Legevakt
  • Kriseteam
  • Saksbehandling av bekymringsmeldinger og klagesaker