Meld sak til miljørettet helsevern

Saker som kan meldes inn til miljørettet helsevern skal handle om miljøfaktorer som påvirker helsen til mennesker på en skadelig måte.

Før du kan melde inn en sak, må du først ha forsøkt å løse saken – og du må beskrive hva som er forsøkt. Om du mener en nabo er årsak til en skadelig miljøfaktor – for eksempel støy – må du først snakke med naboen og forsøke å finne en løsning, før du eventuelt klager på naboen.

Hvis du klager på et forhold som er på en eiendom som tilhører en bedrift, må du først kontakte bedriften for å se om dere kan finne en løsning eller tiltak til forbedring.

Saker som gjelder hundehold

Kommunen har ikke ansvar for saker som gjelder hundehold

Saker som gjelder hundehold skal ikke meldes inn til kommunen og miljørettet helsevern.

Politiet har ansvar for saker som gjelder sikkerhetstiltak mot problematisk dyrehold

Mattilsynet har ansvar hvis hundeeier ikke håndterer hundene sine på en forsvarlig måte, for eksempel mishandling, svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell.


I tillegg kan det være greit å være oppmerksom på at dette også er et rent privatrettslig anliggende som reguleres av naboloven, det vil si at privatpersoner selv kan gå til rettssak mot naboer som overskrider tålegrensen i naboloven § 2, i de tilfeller det offentlige ikke har myndighet til å gripe inn. Nabostrid om hundehold kan også meldes inn til konfliktrådet.

Elektronisk meldeskjema