Meld sak til miljørettet helsevern

Saker som kan meldes inn til miljørettet helsevern skal handle om miljøfaktorer som påvirker helsen til mennesker på en skadelig måte.

Før du kan melde inn en sak, må du først ha forsøkt å løse saken – og du må beskrive hva som er forsøkt. Om du mener en nabo er årsak til en skadelig miljøfaktor – for eksempel støy – må du først snakke med naboen og forsøke å finne en løsning, før du eventuelt klager på naboen.

Hvis du klager på et forhold som er på en eiendom som tilhører en bedrift, må du først kontakte bedriften for å se om dere kan finne en løsning eller tiltak til forbedring.

Elektronisk meldeskjema