Eiendomsskattelister 2022

Eiendomsskattelister 2022
Tittel Publisert Type
Utskrevet eiendomsskatt 2022

Eiendomsskattelisten viser utskrevet skatt per utskrivingstidspunktet 24. februar 2022. Den blir ikke oppdatert med korreksjoner som følge av rettinger eller klagebehandling gjennom året.

24.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersynAvtalesøk_20220224_1251.pdf
Eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt 2022 ifølge ESKL § 5

24.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn§5.pdf
Eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt 2021 ifølge ESKL § 7

24.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentlig§7.pdf