Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelister legges ut til offentlig gjennomsyn før 1. mars hvert år på følgende steder

  • Servicekontoret på rådhuset i Hammerfest
  • Servicekontoret på kommunehuset i Kvalsund
  • Hammerfest bibliotek
  • Nærbutikken i Kokelv

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av:

  • Eiendommens adresse
  • Gnr bnr fnr snr
  • Skattetaksten
  • Skattesats
  • Bunnfradrag (gjelder boliger og fritidseiendommer)
  • Utregnet eiendomsskatt

Eiendommer som har fritak for eiendomsskatt er ført på egen liste.

Alle skattytere får tilsendt informasjon som viser hvordan skatten er beregnet samt mulighet for å klage.     

Hos Skatteetaten.no kan du generere KID-nummer for innbetaling av skatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.