KID-nummer

Hos Skatteetaten.no kan du generere KID-nummer for innbetaling av skatt

KID-nummeret kan brukes til flere typer innbetalinger:

  • Privat arbeidsgiver: forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift
  • Arbeidsgiver med organisasjonsnummer: forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, påleggstrekk
  • Selskapsskatt: forhåndsskatt, restrerende skatt, tillegg til forhåndsskatt
  • Personlig skattyter: restskatt, tilleggsforskudd, forskuddsskatt

På den samme siden kan du også finne kontonummer til skatteoppkreverkontorene dersom din skattekommune ikke er Hammerfest.

I Hammerfest er kontonummeret til skatteoppkreverkontoret: 6345 06 20043

Adresse

Økonomiavdelingen

Besøksadresse

Rådhuset
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00 
Send e-post