Returpunkter og miljøstasjoner for husholdning

Finnmark Ressursselskap har i samarbeid med kommunen plassert ut returpunkter for frivillig sortering av avfall fra husholdningene en rekke steder i kommunen.

Virksomheter, entreprenører eller butikker skal ikke benytte returpunkene eller miljøstasjoner.

Til returpunktene kan det leveres avfall sortert i 2 fraksjoner

 • Brun papp
 • Glass og metallemballasje

Stedvis også tekstiler via UFF Norge.

Husk at mat, papir, papp og kartong, plast og brennbart restavfall ikke skal til returpunkt, men i den ordinære kommunale henteordningen. Hard plast som ikke er emballasje sorteres som restavfall.

Returpunktene finnes på følgende steder i kommunen

Prærien/ Forsøl:

 • Uranusvei ved Reindalen barnehage
 • Johan Alexandersens vei 2
 • Krysset Sandbuktveien / Leirbuktveien i Forsøl

Fuglenes:

 • Nedenfor Fugleneskrysset. 

Sentrum:

 • Nedre Hauen vis a vis eldreboligene (bak kirkegården)

Baksalen/Storvannet:

 • Blinken ved busstoppet

Rypefjord:

 • Storsvingen ved Coop Extra. Her er miljøstasjon med «Farlig avfall» og returpunkt.
 • Havneveien bak Statoil/Bil og Bo
 • Rørvikveien ved rekkehusbebyggelsen

Kvalsund sentrum:

 • Plassen bak Coop Marked

Skaidi:

 • Vis á vis Best-stasjonen

Elektrisk/elektronisk avfall, hvitevarer og batterier leveres gratis til forhandlerne av slike varer. Disse har plikt til å ta i mot slikt avfall uten å ta gebyr. EE- avfall tas også imot på sorteringsanlegget på Grøtnes.

Adresse

Finnmark ressursselskap AS

Renovasjon i Hammerfest håndteres av Finnmark ressursselskap AS. Alle henvendelser om renovasjonstjenesten må rettes til dem, se kontaktinformasjon under.

Hammerfest ressursselskaps hjemmeside

Leveringsadresse, sorteringsanlegg

Grøtnes - Kvalsund

Postadresse

Postboks 6
9611 Rypefjord

M 480 96 600
Send e-post

📅 Tømmekalenderen

​​​​​