Vei og tekniske tjenester

Teknisk drift og eiendom

Teknisk drift og eiendom har ansvar for disse områdene

 • Forvaltning og utvikling
  • Bolig og eiendom
 • Drift og vedlikehold
  • Byggdrift
  • Park, idrett og friluft
  • Vann og avløp
  • Vei og verksted
  • Renhold
 • Beredskap
  • Brann og redning
 • Prosjekter

Sektorstaben for teknisk drift og eiendom har kontorsted i Kvalsund kommunehus.

Virksomhetene er lokalisert i og nær Hammerfest sentrum.

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund