Vann og avløp

M 415 25 098

(Døgnbemannet vakttelefon)

Utenom arbeidstid skal vakttelefonen bare brukes for henvendelser om hasteproblemer med vann og avløp.