Vann og avløp

M 415 25 098

(Døgnbemannet vakttelefon)

Utenom arbeidstid skal vakttelefonen bare brukes for henvendelser om hasteproblemer med vann og avløp.

Hammerfest har meget bløtt vann

Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer av 10 januar 1995, sist endret 13. juli 2000.