Vann og avløp

Døgnbemannet vakttelefon til Vann og avløp: M 415 25 098

Utenom arbeidstid skal vakttelefonen bare brukes for henvendelser om hasteproblemer med vann og avløp.