Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannkonstabel vikar 993 75 350

Teknisk drift og eiendom - Beredskap - Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannkonstabel vikar 993 75 350